top of page
Screenshot_2020-03-04_minuterie_electrique_%C3%A2%C2%80%C2%93_Recherche_Google_edited.png
  • אתה רואה אותי בכל מחלקות העשה זאת בעצמך.

  • אני באמת לא עולה הרבה

  • אני לא פוגע במקרר שלך, אני משתמש בו למעלה מ-40 שנה.

  • אם המקרר כבוי, ניתן לפתוח אותו ללא בעיה לקראת שבת.

  • אתה לא לוקח את זה איתך לחופשה.

  • חשוב! אתה בשליטה: אם הטמפרטורה גבוהה מדי, פשוט כבה את המקרר בתדירות גבוהה יותר ולפחות זמן בכל פעם. זה לא באמת המקרה עם מקררים מוסמכים. הטמפרטורה אינה מוצגת, ויתרה מכך, דגמים מסוימים מנתקים לחלוטין את הרגולציה התרמית. אם הגלידה שלך נמסה כשהמקרר מלא, או שהסלטים שלך קופאים כשהיא ריקה, הטיימר יכול להציל אותך!

Le saviez vous ?

SHAON-SHANA הוא טיימר שתוכנן במיוחד עבור מקררים, כולם  הוא שם כדי להקל על חייך!

bottom of page