top of page

מדהים !

 

  

 

! שעון שנה יודע את התאריך והשעות של שבתות ומועדים עד 2088

תגיד לו את זמנים שאתה רוצה לפתוח את דלת המקרר, היא תזכור את זה.

!אין צורך להפעיל אותו ביום שישי, הוא נדלק מעצמו

.שעון שנה מכבה לחלוטין את המקרר כשמגיע הרגע  אתה יכול לפתוח את הדלת שלו

.אור ירוק  אומר לך מתי יש לך את הזכות לפתוח את דלת המקרר

.מנורה אדומה אומרת לך מתי אסור לך לעשות זאת

ועוד ...

הוא נותן לך את הזמן

היא  קל לתכנת

הודות לסוללה המשולבת שלו, הוא שומר בזיכרון את השעה והתאריך, כמו גם את כל כל חיווי התכנות שלך

.הוא מציג את מספר הדקות שנותרו לך  לפני שהמנורה משנה את צבעה

דקה אחת לפני סיבוב אדום, הנורה הירוקה מהבהבת 

.אם ילד משחק אתיו, זה בסדר

lasuite.gif
bottom of page