top of page

זה הדבר הגרוע ביותר לעשות

כאשר הדלת סגורה, המקרר מכוון את הטמפרטורה שלו לעשירית מעלה מעל הקרובה ביותר. אם תפתח את הדלת, הוא כבר לא ינסה להתאים את הטמפרטורה, זה יהיה בזבוז זמן. המקרר מתחיל שעון עצר כדי להזהיר אותך אחרי דקה עם צפצוף שהדלת פתוחה, ושלא טוב להשאיר אותה ככה.

אם תגרום לו להאמין עם מגנטים שהדלת שלו סגורה כשהיא לא נכונה, הוא יאיץ את המדחס באופן מלא כדי להתקרב לטמפרטורה בלתי מושגת.

קצת כמו נהג טירון שילחץ במלואו על המאיץ בזמן שגלגליו הקדמיים מסתובבים!

על ידי העמדת פנים שדלת המקרר סגורה, אנו מאבדים בשתי נקודות

  • אנו מכללים שבת  ב 100%, מכיוון שהטמפרטורה עולה, אנו מאיצים את המנוע.

  •      פוגע במקרר בכך שהוא פועל מעבר לגבולותיו  

bottom of page