top of page

טכנולוגיית MAHON,  המוסד הוותיק ביותר והידוע ביותר של ישראל בדק ואישר את SHAON-SHANA.

מתחילת הפרויקט העניק לנו הרב אלי דרייפוס את תמיכתו הנלהבת.

rav-elie-dreyfus-42.jpg

ה-SHAON שימח אותם מאוד! 

bottom of page