top of page

שעון-שנה יודע את תאריך החגים והשבתות.

אינדיקציות האור ברורות וללא סיכון לטעות. זה לא המקרה עם טיימר שמוצב במטבח שטוף שמש. אור סביבתי מוגזם יכול לגרום לכם לחלל שבת

אתה יכול לראות כמה דקות נשארת לך לגשת למקרר הפנימי.

התכנות קל וגמיש

במקרה של הפסקת חשמל, הזמן והתכנות שלך נשמרים.

הכפתורים רחוקים  220 וולט.

אין צורך בכבל מאריך גלוי.

הרשימה אינה ממצה ...

bottom of page