top of page
pecheurs.jpg

-תאמר לי, היית אוכל חזיר אם היינו נותנים לך 100 יורו?

- אתה צוחק או מה!

pecheurs.jpg

-עדיין, כשאתה פותח את המקרר שלך, אתה מכלל שבת, וזה הרבה יותר רציני!

-אה כן?

-ואת עושה את זה כל היום!

pecheurs.jpg

-100 יורו, האם זה כולל משלוח?

bottom of page