top of page
inverter0_edited.jpg

אם על המקרר שלך כתוב DIGITAL INVERTER, 'ש בעיה.

אינברטר הופך את הזרם הישר (DC) לזרם  חילופים (AC).

inverter2.png

במקרר שלך יש מעגל המייצר זרם חילופי למטרה היחידה לשלוט על מהירות המדחס. המדחס הוא מנוע גדול. תדירות הזרם החלופי שולטת במהירות המנוע. ככל שהמנוע פועל מהר יותר, כך הקור אינטנסיבי יותר.

כאשר התדר נוצרבאופן דיגיטלי, למהירות המנוע יש דיוק של קוורץ.

בנוסף, ישנם חיישני טמפרטורה מוסתרים בקירות בגודל של קופסת גפרורים. הדיוק שלהם הוא עשירית מעלה. על פי האינדיקציות שלהם, מהירות המדחס מותאמת כל הזמן.

הודות למנגנון זה, המקררים שקטים ויעילים יותר.

peur_edited.jpg

אך בשבת, המנגנון הזה מהווה בעיה ענקית!...כי ברגע שפותחים את דלת המקרר, הטמפרטורה עולה, ומהירות המדחס מגיבה באופן מיידי!

אני רועד מרעיון שבו שעון-שנה לא קיים בעולם!

bottom of page