top of page

לא. _ מקררים  מיועדים לעמוד בהפסקות חשמל.

הטיימר הקלאסי הוכיח את עצמו כבר 40 שנה.

אתה מחליט מתי וכמה זמן אתה רוצה לכבות את המקרר שלך

frigofort.jpg

הטיימר הוא היחיד  שכולם יסכימו

  • שמירת שבת

  • בדיקת תקינות הפעולה של המקרר

bottom of page